ZUILMA GABRIELA SIGURDARTOTTIR (Islande)


ISLANDES UNIVERSITĀTES ASOCIĒTĀ PROFESORE PSIHOLOĢIJĀ UN UZVEDĪBAS ANALĪZĒ, PASNIEDZĒJA, SUPERVIZORE UN EIROPAS UZVEDĪBAS ANALĪZES ASOCIĀCIJAS PREZIDENTE. 

CHRISTOS NIKOPOLOUS (Lielbritāni)


ĀRSTS, AUTISMA KONSULTĀCIJU SERVISA DIBINĀTĀJS UN DIREKTORS, SVANSEJAS UNIVERSITĀTES PANIEDZĒJS, SERTIFICĒTS UZVEDĪBAS ANALĪTIĶIS UN PĒTNIEKS, KAS VAIRĀK NEKĀ 20 GADUS SPECIALIZĒJIES AUTISMA SPEKTRA TRAUCĒJUMU, INTELEKTUĀLĀS UN CITU ATTĪSTĪBAS TRAUCĒJUMU, KĀ ARĪ NEIROLOĢISKO UN UZVEDĪBAS INTERVENČU JOMĀ UN SPECIĀLAJĀ IZGLĪTĪBĀ. 

FRANCESKA NASI 
(Itālija)


SERTIFICĒTA UZVEDĪBAS ANALĪTIĶE, SPECIĀLĀ PEDAGOĢE, PASNIEDZĒJA UN PĒTNIECE ATTĪSTĪBAS TRAUCĒJUMU JOMĀ. 

VIRGINIJA JUŠKEVIČIŪTE (Lietuva)

LIETIŠĶĀS UZVEDĪBAS ANALĪZES KONSULTANTE AR VAIRĀK NEKĀ 10 GADU PIEREDZI, STRĀDĀJOT AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM AR AUTISMA SPEKTRA PROBLĒMĀM LIETUVĀ, LIELBRITĀNIJĀ UN LATVIJĀ. 

LORENZO TODONE
(Itālija)

SERTIFICĒTS UZVEDĪBAS ANALĪTIĶIS, SPECIĀLAIS PEDAGOGS, PASNIEDZĒJS UN PĒTNIEKS ATTĪSTĪBAS TRAUCĒJUMU JOMĀ 

Maija Graudiņa
(ASV)

SERTIFICĒTA UZVEDĪBAS ANALĪTIĶE UN PSIHOLOĢE, KAS 10 GADUS STRĀDĀ AR BĒRNIEM AR ATTĪSTĪBAS TRAUCĒJUMIEM ASV.

0
 .