Kas ir SymWriter?


Symwriter ir simbolu atbalstīts teksta redaktors, ar kuru lietotājs neatkarīgi no teksta sarežģītības var lasīt citu rakstītus vai ar simboliem veidotus tekstus. Jebkura vecuma lasītājiem vai rakstītājiem ir iespējams izmantot Widgit Simbolus, lai redzētu vai pārbaudītu nozīmi vārdiem, kurus viņi raksta un dotu viņiem iespēju strādāt ar jaunu, radošu un mācīties rosinošu vārdnīcu. Symwriter pielāgojamība, dod jums iespēju veidot dokumentus ar vienkārši pielāgojamu simbolu atbalstu, kā arī palīdz pievienot dokumentam attēlus un fotogrāfijas, lai ilustrētu dokumentu vai arī aizvietotu simbolus daudz specifiskākiem mērķiem. Simbolu izvēlne rāda vārdu nozīmi pat ja rakstāt tikai tekstu, kā arī programma ietver ilustrētu pareizrakstības pārbaudi.

 

Apmācības un konsultācijas

0

 .