KAS IR ABA?

Uzvedības analīze ir terapijas metode, kas balstās uzvedības zinātnē. Tās ietvaros speciālists analizē cilvēka uzvedību un veidus, kā to mainīt, lai palīdzētu indivīdam pielāgoties videi. Uzvedības analīze piemērota, lai palīdzētu cilvēkiem ar: socioemocionāliem traucējumiem, trauksmi, atkarībām, smadzeņu bojājumiem. Lietišķā uzvedības analīze (Applied Behavior Analysis – ABA) visvairāk tiek pielietota cilvēkiem ar autismu un citiem attīstības traucējumiem. Tā tiek pielāgota skolās, klīnikās, dzīvesvietās, aprūpes centros, dienas centros, biznesa organizācijās. Veicot uzvedības analīzi, tiek noteikts bērna vai pieaugušā attīstības līmenis katrā konkrētajā jomā (komunikācijā, valodā, praktiskajās iemaņās, lasīšanā, emociju izpratnē u.c.), analizētas uzvedības problēmas un izveidots plāns uzvedības maiņai un prasmju attīstīšanai, lai trenētu komunikācijas prasmes, attīstītu spējas apgūt mācību vielu skolā un veidotu patstāvīgas dzīves iemaņas. Procesa laikā tiek sistemātiski pozitīvi pastiprināta vēlamā uzvedība un samazināta nevēlamā vai kaitīgā uzvedība.

MĀCĪBU APRAKSTS

Tiek piedāvāta 2 gadus ilga ABA terapijas izglītība, pēc kuras dalībniekiem ir iespēja iegūt starptautiski atzītu BCBA sertifikātu ( Board Certified Behavior Analyst ).

TEORĒTISKIE STUDIJU KURSI 285h

 • Uzvedības analīzes teorija un pamatprincipi
 • Profesionālā darba ētika
 • Pētījumu metodoloģija un datu analīze
 • Problēmu noteikšana un novērtēšana
 • Intervence un uzvedības mainīšana
 • Fundamentālie uzvedības izmaiņu principi un specifisku uzvedības izmaiņu procedūras
 • Uzvedības terapija dažādās vidēs un populācijās


PRASĪBAS PRETENDENTU IZGLĪTĪBAI 

Augstākā izglītība vismaz vienā no šādām jomām:

 • pedagoģija,
 • logopēdija,
 • izglītības zinātne,
 • veselības aprūpe ar audiologopēda vai ergoterapeita kvalifikāciju,
 • sociālās un cilvēkrīcības zinātnēs .

STUDIJU PROCESS UN IZMAKSAS

 • Mācības notiks 2-4 dienu ilgu semināru veidā 1 reizi mēnesī vai 1 reizi divos mēnešos.
 • Mācību dienas: divas dienas mēnesī
 • Darba valoda: latviešu valoda un angļu ar tulkojumu latviešu valodā.
 • Samaksa par vienu studiju gadu ir 1600 eiro (iespēja veikt maksājumu pa daļām)

PROGRAMMU REALIZĒ:

ZUILMA GABRIELA SIGURDARTOTTIR (Islande)


ISLANDES UNIVERSITĀTES ASOCIĒTĀ PROFESORE PSIHOLOĢIJĀ UN UZVEDĪBAS ANALĪZĒ, PASNIEDZĒJA, SUPERVIZORE UN EIROPAS UZVEDĪBAS ANALĪZES ASOCIĀCIJAS PREZIDENTE. 

CHRISTOS NIKOPOLOUS (Lielbritānija)


ĀRSTS, AUTISMA KONSULTĀCIJU SERVISA DIBINĀTĀJS UN DIREKTORS, SVANSEJAS UNIVERSITĀTES PANIEDZĒJS, SERTIFICĒTS UZVEDĪBAS ANALĪTIĶIS UN PĒTNIEKS, KAS VAIRĀK NEKĀ 20 GADUS SPECIALIZĒJIES AUTISMA SPEKTRA TRAUCĒJUMU, INTELEKTUĀLĀS UN CITU ATTĪSTĪBAS TRAUCĒJUMU, KĀ ARĪ NEIROLOĢISKO UN UZVEDĪBAS INTERVENČU JOMĀ UN SPECIĀLAJĀ IZGLĪTĪBĀ. 

FRANCESKA NASI 
(Itālija)


SERTIFICĒTA UZVEDĪBAS ANALĪTIĶE, SPECIĀLĀ PEDAGOĢE, PASNIEDZĒJA UN PĒTNIECE ATTĪSTĪBAS TRAUCĒJUMU JOMĀ. 

VIRGINIJA JUŠKEVIČIŪTE (Lietuva)

LIETIŠĶĀS UZVEDĪBAS ANALĪZES KONSUL-TANTE AR VAIRĀK NEKĀ 10 GADU PIEREDZI, STRĀDĀJOT AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM AR AUTISMA SPEKTRA PROBLĒMĀM LIETUVĀ, LIELBRITĀNIJĀ UN LATVIJĀ. 

LORENZO TODONE
(Itālija)


SERTIFICĒTS UZVEDĪBAS ANALĪTIĶIS, SPECIĀLAIS PEDAGOGS, PASNIEDZĒJS UN PĒTNIEKS ATTĪSTĪBAS TRAUCĒJUMU JOMĀ 

Maija Graudiņa - Reisterera
(ASV)

SERTIFICĒTA UZVEDĪBAS ANALĪTIĶE UN PSIHOLOĢE, KAS 10 GADUS STRĀDĀ AR BĒRNIEM AR ATTĪSTĪBAS TRAUCĒJUMIEM ASV.