Profesionālās pilnveides izglītības programmas 

“Lietišķā uzvedības analīze” 
5. kurss tiks uzsākts 2021.gada decembrī. 

Mācības notiek latviešu valodā un angļu valodā ar tulkojumu latviešu valodā.

Lai pieteiktos mācībām, aicinām aizpildīt    anketu

Kas ir ABA?

ABA ir metode, kas balstās uzvedības zinātnē. Tās ietvaros speciālists analizē cilvēka uzvedību un veidus, kā to mainīt, lai palīdzētu indivīdam pielāgoties videi. Uzvedības analīze piemērota, lai palīdzētu cilvēkiem ar: socioemocionāliem traucējumiem, trauksmi, atkarībām, smadzeņu bojājumiem, autismu.
Metode tiek plaši izmantota bērniem un pieaugušajiem ar uzvedības problēmām, attīstības traucējumiem, un citu grūtību gadījumos.
Metode tiek pielāgota izglītības iestādēs, klīnikās, dzīvesvietās, aprūpes centros, dienas centros, biznesa organizācijās.

Kas tiek apgūts?

Teorētiskie studiju kursi 285 h (t.sk. ieskaites un gala eksāmens)

  1. Uzvedības analīzes teorija un pamatprincipi.
  2. Pētījumu metodoloģija un datu analīze.
  3. Profesionālā darba ētika.
  4. Uzvedības izmaiņu veicināšana
  5. Uzvedības novērtēšana, problēmu noteikšana un mērķu uzstādīšana.
  6. Konsultācijas un uzvedības  izmaiņu ieviešana dažādās nozarēs un dažādu grūtību gadījumos.

Supervizēta prakse - prakses pārraudzība notiek individuālu un grupu supervīziju veidā. Mācību laikā jāiesniedz trīs rakstiski sava darba apraksti.

Kas to var apgūt?

Psihologi, pedagogi, sociālie darbinieki, logopēdi, kā arī citi speciālisti, kuru darbs saistīts ar palīdzību cilvēkiem (piem.: ergoterapeiti, audiologopēdi).

Kāda iepriekšējā izglītība ir vajadzīga?

Vismaz bakalaura grāds sociālajās zinātnēs vai cilvēkrīcības zinātnēs.

Kur to var apgūt? 

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādē “ATBALSTS” Strēlnieku iela 9-14, Rīgā.

Iestādes normatīvie akti:

Cik ilgi jāmācās?

2 gadi

Kāda ir mācību maksa un kārtība?

1600 eiro mācību gadā. Maksājumu var veikt uzreiz, pa daļām vai katru mēnesi: 200 EUR x 8 mēneši.

Kādā veidā notiek mācības?

Mācības parasti notiek reizi mēnesī pilnas divas dienas

Kas ir supervīzijas?

Konkrētu profesionālu gadījumu analīze ar pieredzējušu uzvedības analītiķi (BCBA)

Kad var sākt praktizēt?

Var sākt tajā brīdī, kad ir atrasts supervizors un saņemta izziņa no mācību centra “Atbalsts”.

Kādā valodā notiek mācības?

Latviešu valodā un angļu valodā ar tulkojumu latviešu valodā.

Kādas ir tālākizglītības iespējas?

Pēc kursa apguves pretendentam ar maģistra grādu pedagoģijā vai psiholoģijā ir iespējams ārpus Latvijas iegūt starptautiski atzītu uzvedības analītiķa sertifikātu BCBA - Board Certified Behavior Analyst.

Kad ir mācību sākums? 

2021. gada decembrī mācības uzsāks 5. grupa.

Kā pieteikties mācībām?

Rakstot e-pastu uz info@atbalsts.lv.
Sīkāka informācija www.atbalsts.lv

Citas kursu programmas:

Apmācību kursi

Piedāvājam dažādus apmācību kursus pedagogiem un citiem speciālistiem, kas ikdienā saskaras ar bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām, uzvedības grūtībām un izaicinājumiem. Aprakstus lūdzu skatīt www.uzvediba.lv mājas lapā.  

ABA terapijas izglītības programmas uzsākšana

2017.gada augustā Latvijā sākās pirmais 2 gadus ilgs "Lietišķā uzvedības analīze" (ABA terapijas) izglītības kurss, kuras rezultātā dalībniekiem ir iespēja iegūt starptautiski atzītu BCBA sertifikātu (Board Certified Behavior Analyst ).

Lasīt vairāk

Widgit Symwriter

Symwriter ir simbolu atbalstīts teksta redaktors, ar kuru lietotājs neatkarīgi no teksta sarežģītības var lasīt citu rakstītus vai ar simboliem veidotus tekstus. 

0

Pirkumu grozs