Profesionālās pilnveides izglītības programmas 

“Lietišķā uzvedības analīze” 
2022. gada jūnijā mācības uzsāks 5. grupa 

Kas ir ABA?

ABA ir metode, kas balstās uzvedības zinātnē. Tās ietvaros speciālists analizē cilvēka uzvedību un veidus, kā to mainīt, lai palīdzētu indivīdam pielāgoties videi. Uzvedības analīze piemērota, lai palīdzētu cilvēkiem ar: socioemocionāliem traucējumiem, trauksmi, atkarībām, smadzeņu bojājumiem, autismu.
Metode tiek plaši izmantota bērniem un pieaugušajiem ar uzvedības problēmām, attīstības traucējumiem, un citu grūtību gadījumos.
Metode tiek pielāgota izglītības iestādēs, klīnikās, dzīvesvietās, aprūpes centros, dienas centros, biznesa organizācijās.

Kas tiek apgūts?

  1. Uzvedības analīzes teorija un pamatprincipi.
  2. Pētījumu metodoloģija un datu analīze.
  3. Profesionālā darba ētika.
  4. Uzvedības izmaiņu veicināšana
  5. Uzvedības novērtēšana, problēmu noteikšana un mērķu uzstādīšana.
  6. Konsultācijas un uzvedības  izmaiņu ieviešana dažādās nozarēs un dažādu grūtību gadījumos.

Kas to var apgūt?

Psihologi, pedagogi, sociālie darbinieki, logopēdi, kā arī citi speciālisti, kuru darbs saistīts ar palīdzību cilvēkiem (piemēram, ergoterapeiti, audiologopēdi).

Kāda iepriekšējā izglītība ir vajadzīga?

Vismaz bakalaura grāds  sociālās vai cilvēkrīcības zinātnēs:

  • pedagoģijā, 
  • logopēdijā, 
  • izglītības zinātnēs,
  • vai veselības aprūpē ar audiologopēda vai ergoterapeita kvalifikāciju.

Kur to var apgūt? 

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādē “ATBALSTS” Strēlnieku iela 9-14, Rīgā, kā arī Strēlnieku ielā 4, k-2, Rīga .

Iestādes dokumenti

Cik ilgi jāmācās?

2 gadi

Kāda ir mācību maksa un kārtība?

1600 eiro mācību gadā. Maksājumu var veikt uzreiz, pa daļām vai katru mēnesi: 200 EUR x 8 mēneši.

Kādā veidā notiek mācības?

Mācības parasti notiek reizi mēnesī pilnas divas dienas

Kas ir supervīzijas?

Konkrētu profesionālu gadījumu analīze ar pieredzējušu uzvedības analītiķi (BCBA)

Kad var sākt praktizēt?

Var sākt tajā brīdī, kad ir atrasts supervizors un saņemta izziņa no mācību centra “Atbalsts”.

Kādā valodā notiek mācības?

Latviešu valodā un angļu valodā ar tulkojumu latviešu valodā.

Kādas ir tālākizglītības iespējas?

Pēc kursa apguves pretendentam ar maģistra grādu pedagoģijā vai psiholoģijā ir iespējams ārpus Latvijas iegūt starptautiski atzītu uzvedības analītiķa sertifikātu BCBA - Board Certified Behavior Analyst.

Kad ir mācību sākums? 

2022. gada jūnijā mācības uzsāks 5. grupa.

6.grupa plānota komplektēt 2022.gada beigās. Ja vēlaties saņemt informāciju par datumiem, rakstiet uz info@atbalsts.lv

Kā pieteikties mācībām?

Rakstot e-pastu uz info@atbalsts.lv.
Sīkāka informācija www.atbalsts.lv

Citas kursu programmas:

Apmācību kursi

Piedāvājam dažādus apmācību kursus pedagogiem un citiem speciālistiem, kas ikdienā saskaras ar bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām, uzvedības grūtībām un izaicinājumiem. Aprakstus lūdzu skatīt www.uzvediba.lv mājas lapā.  

ABA terapijas izglītības programmas uzsākšana

2017.gada augustā Latvijā sākās pirmais 2 gadus ilgs "Lietišķā uzvedības analīze" (ABA terapijas) izglītības kurss, kuras rezultātā dalībniekiem ir iespēja iegūt starptautiski atzītu BCBA sertifikātu (Board Certified Behavior Analyst ).

Lasīt vairāk

Widgit Symwriter

Symwriter ir simbolu atbalstīts teksta redaktors, ar kuru lietotājs neatkarīgi no teksta sarežģītības var lasīt citu rakstītus vai ar simboliem veidotus tekstus.