Tiek piedāvāta 2 gadus ilga ABA terapijas izglītība, kuras rezutlātā dalībniekiem būs iespēja iegūt starptautiski atzītu BCBA sertifikātu ( Board Certified Behavior Analyst ). 

TEORĒTISKIE STUDIJU KURSI 285h 

 • Uzvedības analīzes teorija un pamatprincipi 
 • Profesionālā darba ētika Pētījumu metodoloģija un datu analīze 
 • Problēmu noteikšana un novērtēšana Intervence un uzvedības mainīšana 
 • Fundamentālie uzvedības izmaiņu principi un specifisku uzvedības izmaiņu procedūras 
 • Uzvedības terapija dažādās vidēs un populācijās 

 • SUPERVIZĒTA PRAKSE 
  Prakses pārraudzība notiek individuālu un grupu supervīziju veidā. Visa kursa ietvaros notiek trīs pārbaudījumi un jāiesniedz trīs rakstiski sava darba apraksti. 

  Pēc kursa apgūšanas pretendentam ar maģistra grādu pedagoģijā vai psiholoģijā ir iespējams ārpus Latvijas iegūt starptautiski atzītu BCABA (The Behavior Analyst Certified Behavior) sertifikātu. 

  Pieteikties kursiem ->

  Pirkumu grozs