Lietišķās uzvedības asociācija, sadarbībā ar Baltijas Lietišķās uzvedības asociāciju, Latvijas Autisma asociāciju, Pelču speciālo internātpamatskolu - attīstības centrs un mācību centru "Atbalsts", organizē Trešo Lietišķās uzvedības analīzes vasaras nometni. Tā notiks  no 4. līdz 10.augustam Pelču speciālā internātpamatskolā - attīstības centrā.

Nometne paredzēta esošajiem un topošajiem ABA speciālistiem, psihologiem, pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem, logopēdiem, ergoterapeitiem, vecākiem un citiem interesentiem. Nometne notiks angļu valodā, un lekcijas tiks tulkotas uz latviešu valodu. tu, gan ievietot attēlus un tabulas, ja ir tāda nepieciešamība.

Temati un lektori 

04.08. 14:00-18:00 Ēšanas un barošanas problēmu novērtēšana un palīdzība bērnam ar autismu
VIRDŽĪNIJA JUSKEVICIUTE, ABA (Lietuva)

05.-6.08.   10:00-13:30 14:30-18:00 AGRESIJAS NOVĒRŠANAS TRENIŅI (Aggression Replacement Training) PUSAUDŽIEM AR UZVEDĪBAS PROBLĒMĀM, KUROS IETVERTS SOCIĀLO PRASMJU TRENIŅŠ, DUSMU KONTROLE UN MORĀLĀS ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANA 
BØRGE STRØMGREN, PhD (Norvēģija) 

07.08.   10:00-13:30 14:30-18:00 Simple Steps Autism: KĀ MĀCĪT VECĀKIEM UN SKOLOTĀJIEM IKDIENĀ PIELIETOT LIETIŠĶO UZVEDĪBAS ANALĪZI (ABA) BĒRNIEM AR AUTISMU.  
STEPHEN GALLAGHER, BCBA-D (Lielbritānija)

08.08.   10:00-13:30 14:30-18:00 MIEGA PROBLĒMAS BĒRNIEM AR AUTISMU: UZVEDĪBAS INTERVENCES
DAG STRÖMBERG, BCBA (Sweden)


09.08.  10:00-13:30 14:30-18:00  UZVEDĪBAS NOVĒRTĒŠANA UN PĒTNIECĪBA SKOLĀS 

FRANCESCO SULLA, PhD (Itālija) 


Būs arī citi temati un aktivitātes. Programma tiks papildināta!

Kas ir ABA?

Ir metode, kas balstās uzvedības zinātnē. Tās ietvaros speciālists analizē cilvēka uzvedību un veidus, kā to mainīt, lai palīdzētu indivīdam pielāgoties videi. Uzvedības analīze piemērota, lai palīdzētu cilvēkiem ar: socioemocionāliem traucējumiem, trauksmi, atkarībām, smadzeņu bojājumiem, autismu.
Metode tiek plaši izmantota bērniem un pieaugušajiem ar uzvedības problēmām, attīstības traucējumiem, un citu grūtību gadījumos.
Metode tiek pielāgota izglītības iestādēs, klīnikās, dzīvesvietās, aprūpes centros, dienas centros, biznesa organizācijās.

Kas tiek apgūts?

Teorētiskie studiju kursi 285 h (t.sk. ieskaites un gala eksāmens)

  1. Uzvedības analīzes teorija un pamatprincipi.
  2. Pētījumu metodoloģija un datu analīze.
  3. Profesionālā darba ētika.
  4. Uzvedības izmaiņu veicināšana
  5. Uzvedības novērtēšana, problēmu noteikšana un mērķu uzstādīšana.
  6. Konsultācijas un uzvedības  izmaiņu ieviešana dažādās nozarēs un dažādu grūtību gadījumos.

Supervizēta prakse 144 h. Prakses pārraudzība notiek individuālu un grupu supervīziju veidā. Mācību laikā jāiesniedz trīs rakstiski sava darba apraksti.

Kas to var apgūt?

Psihologi, pedagogi, sociālie darbinieki, logopēdi, kā arī citi speciālisti, kuru darbs saistīts ar palīdzību cilvēkiem (piem.: ergoterapeiti).

Kāda iepriekšējā izglītība ir vajadzīga?

Vismaz bakalaura grāds sociālajās zinātnēs vai cilvēkrīcības zinātnēs.

Kur to var apgūt? 

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde “ATBALSTS”
Strēlnieku iela 9-14, Rīgā.

Cik ilgi jāmācās?

2 gadi

Kāda ir mācību maksa un kārtība?

1600 eiro mācību gadā. Maksājumu var veikt uzreiz, pa daļām vai katru mēnesi: 200 EUR x 8 mēneši.

Kādā veidā notiek mācības?

1 reizi mēnesī vai 1 reizi divos mēnešos 2-4 dienu semināru veidā
(parasti no trešdienas līdz sestdienai)

Kas ir supervīzijas?

Konkrētu profesionālu gadījumu pārrunāšana ar pieredzējušu uzvedības analītiķi (BCBA)

Kad var sākt praktizēt?

Var sākt tajā brīdī, kad ir atrasts supervizors un saņemta izziņa no mācību centra “Atbalsts”.

Kādā valodā notiek mācības?

Angļu valodā ar tulkojumu latviešu valodā.

Kādas ir tālākizglītības iespējas?

Pēc kursa apguves pretendentam ar maģistra grādu pedagoģijā vai psiholoģijā ir iespējams ārpus Latvijas iegūt starptautiski atzītu uzvedības analītiķa sertifikātu BCBA - Board Certified Behavior Analyst.

Kad ir mācību sākums? 

2019.gada decembra vidus.
Datums tika precizēts.

Kā pieteikties mācībām?

Pieteikšanās līdz 2019.gada 4.novembrim uz e-pastu: info@atbalsts.lv.
Sīkāka informācija www.atbalsts.lv

Apmācību kursi

Piedāvājam dažādus apmācību kursus pedagogiem un citiem speciālistiem, kas ikdienā saskaras ar bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām.  

ABA terapijas izglītības programma

2017.gada augustā Latvijā sāksies 2 gadus ilga ABA terapijas izglītības kurss, kuras rezultātā dalībniekiem būs iespēja iegūt starptautiski atzītu BCBA sertifikātu (Board Certified Behavior Analyst ).

Lasīt vairāk

Widgit Symwriter

Symwriter ir simbolu atbalstīts teksta redaktors, ar kuru lietotājs neatkarīgi no teksta sarežģītības var lasīt citu rakstītus vai ar simboliem veidotus tekstus. 

0

 .