ABA 7.grupas uzņemšana

IR SĀKUSIES!

Pieteikties mācībām!

Kāda iepriekšējā izglītība ir vajadzīga?

Vismaz bakalaura grāds  (2.līmeņa augstākā izglītība)  sociālās vai cilvēkrīcības zinātnēs:

  • pedagoģijā,
  • logopēdijā,
  • izglītības zinātnēs,
  • vai veselības aprūpē ar audiologopēda vai ergoterapeita kvalifikāciju.
Vēlamas angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj bez grūtībām lasīt angliski.

Kādā valodā notiek mācības?

Latviešu valodā un angļu valodā ar tulkojumu latviešu valodā.

Cik tas maksā?

Mācību maksa ir 3500,00 EUR par visu kursu, jeb 1750 EUR gadā.

Mācību maksu var maksāt pakāpeniski – 10 maksājumi gadā, jeb 175 eur katrs. Pirmais maksājums jāveic pirms mācību uzsākšanas, turpmākie maksājumi – katru mēnesi (ar maksājumu brīvdienām jūlijā un decembrī).

Mācību pirmstermiņa pārtraukšanas gadījumā mācību maksas daļa EUR 2960,00 ir jāmaksā, neatkarīgi no mācību pārtraukšanas iemesla un brīža. 

Grupas komplektēšana

Uzsākam 7.grupas kompektēšanu. Pieteikšanās līdz 30.aprīlim. 

Mācību sākums 2024.gada augustā!

Cik ilgi jāmācās?

orientējoši 2 gadi (50 mācību dienas, 2-3 dienas mēnesī)

Kur to var apgūt?

Profesionālās tālākizglītības centrā “ATBALSTS” Strēlnieku iela 9-14, Rīgā, kā arī Strēlnieku ielā 4, k-2, Rīga .

Kas ir ABA?

ABA ir metode, kas balstās uzvedības zinātnē. Tās ietvaros speciālists analizē cilvēka uzvedību un veidus, kā to mainīt, lai palīdzētu indivīdam pielāgoties videi. Uzvedības analīze piemērota, lai palīdzētu cilvēkiem ar: socioemocionāliem traucējumiem, trauksmi, atkarībām, smadzeņu bojājumiem, autismu.
Metode tiek plaši izmantota bērniem un pieaugušajiem ar uzvedības problēmām, attīstības traucējumiem, un citu grūtību gadījumos.
Metode tiek pielāgota izglītības iestādēs, klīnikās, dzīvesvietās, aprūpes centros, dienas centros, biznesa organizācijās.

Kas tiek apgūts?

  1. Uzvedības analīzes teorija un pamatprincipi.
  2. Pētījumu metodoloģija un datu analīze.
  3. Profesionālā darba ētika.
  4. Uzvedības izmaiņu veicināšana
  5. Uzvedības novērtēšana, problēmu noteikšana un mērķu uzstādīšana.
  6. Konsultācijas un uzvedības  izmaiņu ieviešana dažādās nozarēs un dažādu grūtību gadījumos.

Kas ir supervīzijas?

Konkrētu profesionālu gadījumu analīze ar pieredzējušu uzvedības analītiķi (BCBA). Papildus informācija par supervīzijām pieejama Supervīziju rokasgrāmatā

Supervīziju norise

Mācību centrs Atbalsts sadarbībā par sertificētiem uzvedības analītiķiem organizē ABA grupas supervīzijas. 

Vai mācību laikā varu praktizēt ABA?

Jā, praktizēt iespējams un nepieciešams jau ABA mācību laikā. Praktizējot ABA mācību laikā, supervizora pārraudzība ir obligāta. 

Apmācību kursi

Piedāvājam dažādus apmācību kursus pedagogiem un citiem speciālistiem, kas ikdienā saskaras ar bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām, uzvedības grūtībām un izaicinājumiem.

Aprakstus lūdzu skatīt www.uzvediba.lv mājas lapā.