TEORĒTISKIE STUDIJU KURSI 

  • Uzvedības analīzes teorija un pamatprincipi 
  • Profesionālā darba ētika 
  • Pētījumu metodoloģija un datu analīze 
  • Problēmu noteikšana un novērtēšana Intervence un uzvedības mainīšana 
  • Fundamentālie uzvedības izmaiņu principi un specifisku uzvedības izmaiņu procedūras 
  • Uzvedības terapija dažādās vidēs un populācijās 

  • Pieteikties mācībām ->