KAS IR ABA?

Uzvedības analīze ir terapijas metode, kas balstās uzvedības zinātnē. Tās ietvaros speciālists analizē cilvēka uzvedību un veidus, kā to mainīt, lai palīdzētu indivīdam pielāgoties videi. Uzvedības analīze piemērota, lai palīdzētu cilvēkiem ar: socioemocionāliem traucējumiem, trauksmi, atkarībām, smadzeņu bojājumiem. Lietišķā uzvedības analīze (Applied Behavior Analysis – ABA) visvairāk tiek pielietota cilvēkiem ar autismu un citiem attīstības traucējumiem. Tā tiek pielāgota skolās, klīnikās, dzīvesvietās, aprūpes centros, dienas centros, biznesa organizācijās. Veicot uzvedības analīzi, tiek noteikts bērna vai pieaugušā attīstības līmenis katrā konkrētajā jomā (komunikācijā, valodā, praktiskajās iemaņās, lasīšanā, emociju izpratnē u.c.), analizētas uzvedības problēmas un izveidots plāns uzvedības maiņai un prasmju attīstīšanai, lai trenētu komunikācijas prasmes, attīstītu spējas apgūt mācību vielu skolā un veidotu patstāvīgas dzīves iemaņas. Procesa laikā tiek sistemātiski pozitīvi pastiprināta vēlamā uzvedība un samazināta nevēlamā vai kaitīgā uzvedība.

MĀCĪBU APRAKSTS

Tiek piedāvāta 2 gadus ilga ABA terapijas izglītība, pēc kuras absolventiem ir iespēja iegūt starptautiski atzītu sertifikātu (IBAO jeb International Behaviour Analyses Organization). Programma "Lietišķā uzvedības analīze" ir saņēmusi IBAO saskaņojumu, kā arī ir licencēta un akreditēta Latvijas IKVD

Papildus informācija par IBAO pieejama www.theIBAO.com

TEORĒTISKIE STUDIJU KURSI un integrētas praktiskās nodarbības

 • Uzvedības analīzes teorija un pamatprincipi
 • Profesionālā darba ētika
 • Pētījumu metodoloģija un datu analīze
 • Problēmu noteikšana un novērtēšana
 • Intervence un uzvedības mainīšana
 • Fundamentālie uzvedības izmaiņu principi un specifisku uzvedības izmaiņu procedūras
 • Uzvedības terapija dažādās vidēs un populācijās

Programmas garums kopsummā 429 h


PRASĪBAS PRETENDENTU IZGLĪTĪBAI 

Vismaz bakalaura grāds  (2.līmeņa augstākā izglītība)  sociālās vai cilvēkrīcības zinātnēs:

 • pedagoģijā,
 • logopēdijā,
 • izglītības zinātnēs,
 • vai veselības aprūpē ar audiologopēda vai ergoterapeita kvalifikāciju.
Vēlamas angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj bez grūtībām lasīt angliski.

PROGRAMMU REALIZĒ:

 • Mācību centrs Atbalsts, Strēlnieku ielā 9-14, Rīgā, [email protected].
 • programmas licences numurs  P_1627
 • programma akreditēta līdz 2028.gada decembrim