ŅIKITA BEZBORODOVS
(Latvija)


Sertificēts psihiatrs, bērnu psihiatrs

Absolvējis Rīgas Stradiņa universitāti (RSU). Specializējies psihiatrijā un bērnu psihiatrijā – padziļināti interesējies par uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroma, autiskā spektra traucējumu un citu neirālās attīstības traucējumu diagnostiku un ārstēšanu bērniem, pusaudžiem un pieaugušiem; agrīnās atpazīšanas un palīdzības iespējām pie dažādiem psihiskiem un uzvedības traucējumiem bērnu un pusaudžu vecumā; sabiedrības psihisko veselību un psihiskās veselības aprūpes organizāciju.

Irina Ļevičeva (Latvija)Sertificēta klīniskā psiholoģe, sertificēta uzvedības analītiķe BCBA.

MAIJA GRAUDIŅA-REISTERERA (ASV)

Sertificēta uzvedības analītiķe un psiholoģe.
Jau 10 gadus strādā ar bērniem ar attīstības traucējumiem ASV.

ZUILMA GABRIELA SIGURDARTOTTIR (Islande)

Islandes universitātes asociētā profesore psiholoģijā un uzvedības analīzē, pasniedzēja, supervizore un Eiropas uzvedības analīzes asociācijas prezidente.

LORENZO TODONE
(Itālija)


Sertificēts uzvedības analītiķis, speciālais pedagogs, pasniedzējs un pētnieks attīstības traucējumu jomā.

Margarita Vasiļevska (Latvija)


Sertificēta klīniskā psiholoģe, sertificēta uzvedības analītiķe BCBACHRISTOS NIKOPOLOUS (Lielbritānija)


Ārsts, autisma konsultāciju servisa dibinātājs un direktors, Svansejas universitātes pasniedzējs, sertificēts uzvedības analītiķis un pētnieks, kas vairāk nekā 20 gadus specializējies autisma spektra traucējumu, intelektuālās un citu attīstības traucējumu, kā arī neiroloģisko un uzvedības intervenču jomā un speciālajā izglītībā.

IEVA BITE
(Latvija)


LU asociētā profesore, klīniskā psiholoģe, kognitīvi biheiviorālās terapijas speciāliste