ŅIKITA BEZBORODOVS
(Latvija)


Sertificēts psihiatrs, bērnu psihiatrs


Irina Ļevičeva (Latvija)Sertificēta klīniskā psiholoģe, sertificēta uzvedības analītiķe BCBA.

MAIJA GRAUDIŅA-REISTERERA (ASV)

Sertificēta uzvedības analītiķe un psiholoģe.
Jau  daudzus gadus strādā ar bērniem ar attīstības traucējumiem ASV.

ZUILMA GABRIELA SIGURDARTOTTIR (Islande)

Islandes universitātes asociētā profesore psiholoģijā un uzvedības analīzē, pasniedzēja, supervizore un Eiropas uzvedības analīzes asociācijas prezidente.

LORENZO TODONE
(Itālija)


Sertificēts uzvedības analītiķis, speciālais pedagogs, pasniedzējs un pētnieks attīstības traucējumu jomā.

Margarita Vasiļevska (Latvija)

Sertificēta klīniskā psiholoģe, sertificēta uzvedības analītiķe BCBA

CHRISTOS NIKOPOLOUS (Lielbritānija)


Ārsts, autisma konsultāciju servisa dibinātājs un direktors, Svansejas universitātes pasniedzējs, sertificēts uzvedības analītiķis un pētnieks, kas vairāk nekā 20 gadus specializējies autisma spektra traucējumu, intelektuālās un citu attīstības traucējumu, kā arī neiroloģisko un uzvedības intervenču jomā un speciālajā izglītībā.

IEVA BITE
(Latvija)


LU asociētā profesore, klīniskā psiholoģe, kognitīvi biheiviorālās terapijas speciāliste

ZANE KRONBERGA    (Latvija)

Klīniskā psiholoģe, sertificēta ESDM (Early Start Denver Model) speciāliste, tiesības strādāt ar licencētām autiska spektra traucējumu diagnostikas metodēm ADOS, ADI – R, SCQ, CASD, ABA speciāliste.

KRISTĪNE TIMERMANE (Latvija)

Psiholoģijas maģistre, praktizējoša uzvedības analītiķe (ABA speciāliste)Sadarbības partneri

Mācību programmu "Lietišķā uzvedības analīze" īstenojam sadarbībā ar visā Latvijas teritorijā praktizējošiem Uzvedības analītiķiem. 

Marita Krišāne (Valmiera)

Dženija Aužele un ABA terapijas centrs “DOD ROKU” (Madona)

Iluta Freiberga (Dobele)

Jolanta Āboltiņa un centrs “Kopīgi Kopā” (Ogre)

Alina Babule (Daugavpils)

Raitis Zeps un centrs “Paskaties” (Rīga)

Irina Ļevičeva, Anna Morozova un centrs “Lauvas skola” (Rīga)

Margarita Vasiļevska un “Autisma centrs” (Rīga)

Kristīne Timermane un centrs “Solis Augšup” (Rīga)

Sandra Olava (Jelgava)

Inga Ašmane un centrs “Cerību gaismiņa” (Olaine)