Profesionālās tālākizglītības centrs "ATBALSTS"

Iestādes rekvizīti

Nosaukums: Profesionālās tālākizglītības centrs "ATBALSTS"

reģistrācijas Nr. 3361802366  

juridiskā adrese: Strēlnieku iela 9-14, Rīga

 Mācību īstenošanas vietas: Strēlnieku iela 9-14, Rīga, un Strēlnieku iela 4, k-2, Rīga

tālrunis uzziņām: 20380211

Īstenotās programmas

Profesionālās pilnveices izglītības programma "Lietišķā uzvedības analīze"

licences Nr.P_1627, programma akreditēta līdz 01.12.2028.

programmas kods: 30P313011

programmas īstenošanas ilgums stundās: 429